Vídeos d'ofimàtica

Access
Excel
PowerPoint
Word

Access

Afegeix registres

Afegeix registres a la base de dades Biblioteca

Assistent de recerques

Consulta de selecció

Copia taules

Crea la base de dades Agenda

Crea la base de dades Biblioteca

Crea relacions

Crea taules

Disseny de la base de dades Galeria

Disseny de la base de dades Habitatges

Edita camps

Edita relacions

Filtra registres

Relacions diversos diversos

Taula de referencies creuades


Excel

Anomena desa

Auditoria

Càlcul de la lletra del NIF

Calculadora d'unitats d'informació

Cerca de l'objectiu

Coincidència aproximada

Coincidència exacta

Comentaris

Complements

Control del llibre de treball

Defineix noms

Enganxa amb opcions

Esquemes

Filtres automàtics

Filtres avançats

Format de cel·les

Format condicional

Fórmules matricials

Full de càlcul Basquet

Funció CERCAR

Funció ESNUM

Funció I

Funció LLARG

Funció NO

Funció O

Funció SI

Funcions COMPTA.SI i SUMA.SI

Funcions INDEX i COINCIDEIX

Funcions de text

Funcions imbricades

Gràfics

Gràfics dinàmics

Immobilitza subfinestres

Interfície

Opcions d'impressió 1

Opcions d'impressió 2

Ordena

Plantilles

Power Query

Pràctica 1

Relaciona taules amb Power Query

Referències relatives, absolutes i mixtes

Sèries

Solucionador 1

Solucionador 2

Solucionador 3

Subtotals

Taules de dades d'una variable

Taules de dades de dues variables

Taules dinàmiques

Validació de cel·les

Vincula dades entre fulls


PowerPoint

Animacions

Assaig d'intervals

Enregistra presentacions

Exporta

Impressió

Insereix àudio

Objectes

Ortografia

Transicions

Vídeo 1:

Vídeo 2:

Vídeo 3:

Vídeo 4:

Vídeo 5:

Vídeo 6:

Vídeo 7:

Vídeo 8:

Vídeo 9:

Vídeo en línia

Vídeo ordinador

Vista presentador 1

Vista presentador 2

Visualitzacions


Word

Capçalera i peu

Capçalera i peu de l'exercici 01_Bach

Capçaleres

Columnes

Control de canvis

Combina correspondència

Combina correspondència (amb normes)

Desplaçament i selecció

Editor d'equacions

Estils

Estils multinivell

Exercici 07_Tito

Format de la font

Format del paràgraf

Insereix imatges

Índex de continguts

Interfície

Marcadors

Notes al peu

Numeració de pàgines

Opcions d'impressió

Ortografia

Pics i numeracions

Plantilles

Quadres de text

Referències creuades

Seccions / Capçaleres i peus

Substitueix

Taules
copyleft © 2021 ramon lopez
última actualització 03/05/21 08:46