Sessió 19 dia 30/05

Compilació del nucli

Abans d'iniciar la compilació ens hem d'assegurar de tenir instalˇlats alguns paquets per no tenir problemes. Aquests paquets són: make, gcc, bz2 i libncurses5-dev (per menuconfig) o libqt3-dev (per xconfig)

1) Entrem al directori que utilitzem normalment per compilar els codis font:

root@portatil:/ # cd /usr/src
root@portatil:/usr/src #

2) Descarreguem el codi font del nucli de la web del kernel. A dia 30/05/05 la última versió estable és la 2.6.11.11:

root@portatil:/usr/src # wget -c http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.11.11.tar.bz2

3) Descomprimim el codi font (hem de tenir instalˇlat el paquet bz2 per poder descomprimir):

root@portatil:/usr/src # tar xvfj linux-2.6.11.11.tar.bz2

4) Entrem al directori que ens ha creat:

root@portatil:/usr/src # cd linux-2.6.11.11
root@portatil:/usr/src/linux-2.6.11.11 # 

5) Netejem possibles temporals:

root@portatil:/usr/src/linux-2.6.11.11 # make mrproper

6) Recuperem la configuració del nucli actual (si aquest existeix i és de la mateixa branca):

root@portatil:/usr/src/linux-2.6.11.11 # make oldconfig

7) Escollim una de les opcions:
(Hem de tenir instalˇlats els paquets: libncurses5-dev si volem fer servir menuconfig, libqt3-dev si volem fer servir xconfig o gconfig)
make config o
make menuconfig o
make xconfig (configuració en mode grŕfic per a kde) o
make gconfig (configuració en mode grŕfic per a gnome)

root@portatil:/usr/src/linux-2.6.11.11 # make gconfig

8) Compilem el nucli i els mňduls:

root@portatil:/usr/src/linux-2.6.11.11 # make

9) Instalˇlem els mňduls:

root@portatil:/usr/src/linux-2.6.11.11 # make modules_install

10) Instalˇlem el nucli i els fitxers relacionats (System.map i Config):

root@portatil:/usr/src/linux-2.6.11.11 # make install

11) Generem el fitxer initrd.img:

root@portatil:/usr/src/linux-2.6.11.11 # mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.11.11 /lib/modules/2.6.11.11

12) Editem el fitxer de configuració del GRUB /boot/grub/menu.lst (si és que fem servir aquest gestor d'arrencada) i li afegim aquestes línies:
(Hem de tenir present que aquestes línies fan referčncia al disc dur. Pot ser que en el vostre cas allŕ on diu (hd0,0) i hda1 s'hagi d'escriure altra cosa en funció de si els disc dur és el primari master i la partició d'arrencada és la 1. Fixeu-vos en les línies de la compilació que esteu fent servir ara, i que per tant, ja teniu escrites en l'arxiu /boot/grub/menu.lst o bé consulteu la sessió 1 14/03 particions)

title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.11.11
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.11.11 root=/dev/hda1 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.11.11
savedefault
boot

13) Per últim només nes falta reiniciar la mŕquina. Durant l'arrencada triar l'opció del nou kernel i confiar que tot funcioni correctament.


copyleft © 2014 ramon lopez
última actualització 16/09/14 17:23