tècnic en sistemes microinformàtics 2012

apunts

Adreces IP
AHCI
Alta massiva d'usuaris
AT i Cron
Com canviar l'idioma o la configuració del teclat d'Ubuntu
Codis POST
Compartir arxius amb NFS
Compilació del nucli
Diagnosi del funcionament de la xarxa
Eines per a l'administració de sistemes a gran escala (05/2012)
Encriptació GPG
Nivells de RAID
Procés de muntatge de l'ordinador
Proxy transparent
Proxy transparent amb SquidGuard
Quotes de disc
Regenerar el Grub2 a través del CD viu
Regenerar el MBR
Reparació dels errors d'XP
Rsync
Samba
Servidor de correu
Servidor de webs
Servidor ftp
SSH
PDC Debian per a client Windows
PDC Debian per a clients Ubuntu o Windows
PDC Debian per a client Ubuntu
PDC Debian 6.0.5 per a clients Windows (05/2012)
PDC Debian 6.0.5 per a clients Ubuntu Precise (05/2012)
PDC Ubuntu 12.04 per a clients Ubuntu Precise (05/2012)
Samba DC en Ubuntu 12.04 per a clients Windows (05/2012)
Resum d'ordres bàsiques de GNU/Linux


copyleft © 2014 ramon lopez
última actualització 16/09/14 17:23